Indien Medium Netwerk als bemiddelaar voor payroll-functies optreed gelden de volgende Algemene Voorwaarden van Medium Netwerk. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling van payroll­ medewerkers door een payrollbedrijf na bemiddeling door Medium Netwerk. Medium Netwerk maakt geen onderdeel uit van het payrollbedrijf. De inhoud van deze algemene voorwaarden is grotendeels terug te voeren op het bijzondere karakter van payrolling, die wezenlijk verschilt van bijvoorbeeld het leveren van goederen of het aannemen van werk. Bij payrolling in deze constructie zijn vier partijen betrokken: de opdrachtgever, de payrollmede­werker, het payrollbedrijf en Medium Netwerk . Voor een goed begrip van de verhouding tussen alle betrokken partijen en het hoe en waarom van deze algemene voorwaarden is het volgende van belang.
Tussen de payrollmedewerker en het payrollbedrijf   bestaat, zoals de wet dat noemt, een uitzendovereenkomst, Medium Netwerk heeft hierin uitsluitend een bemiddelende en adviserende rol. Dit is een bijzondere arbeids­overeenkomst, waarbij de payrollmedewerker door Medium Netwerk wordt aangedragen en door het payrollbedrijf  ter beschikking wordt gesteld van een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van deze opdrachtgever werkzaamheden te gaan verrichten. De payrollmedewerker is dus formeel in dienst van het payrollbedrijf en gaat daar ook een arbeidsovereenkomst mee aan. Medium Netwerk is als bemiddelaar aanwezig. Tussen de payrollmedewerker en de opdrachtgever bestaat geen arbeids­overeenkomst. De payrollmedewerker is echter wel feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever. Leiding over en toezicht op de werkzaamheden liggen bij die opdrachtgever. De uitzendovereenkomst is er in twee varianten: de payrollmedewerker is werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst met ‘uitzendbeding’ óf de payrollmedewerker is werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst zonder ‘uitzendbeding’. In deze situatie waarin Medium Netwerk bemiddelt en het payrollbedrijf als werkgevergeldt uitsluitend de variatie mét uitzendbeding. Zolang het uitzendbeding van toepassing is, eindigt de uitzendovereenkomst als de opdrachtgever de uitzending beeindigt (of bij ziekmelding).